Hacettepe Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğretim Elemanlarına Yönelik Yardım Videoları

Webinar Kayıtları

Moodle Kullanımı: Öğrenme Yönetim Sistemi olarak Moodle'ı nasıl kullanabilirim?

Canlı Ders: Öğrencilerimle canlı derste eşzamanlı (senkron) nasıl bir araya geleceğim?

Materyal Paylaşma: Powerpoint sunumumu/videolarımı öğrencilerimle nasıl paylaşabilirim?

Materyal Geliştirme: Elimdeki ders içeriğimi daha iyi yapılandırmak için ne önerirsiniz?

Etkileşimli Materyal Geliştirme: Ders notlarımdaki etkileşimi artırmak için ne yapabilirim?

  • H5P
    https://h5p.org/
    Etkileşimli içerikler oluşturma, paylaşma ve yeniden kullanma konusunda herkesi güçlendirmek amacıyla çok zengin araçlardan oluşan bir platformdur. H5P, özellikle eğitim ve öğretim amacıyla dijital içerik geliştirmek, bunları sınıfta (mobil uygulamalar, etkileşimli tahta vb.) ve sınıf dışı dijital ortamlarda (web sitesi, web 2.0 araçları, sosyal medya vb.) kullanmak isteyenler için olanaklar sunar.
    H5P Uygulaması Eğitimi 

Çevrimiçi İşbirlikli Çalışma: Öğrencilerimle aynı belge üzerinde eşzamanlı/sız çalışabilir miyim?

E-ölçme: Dersimde ölçme ve değerlendirme araçlarından nasıl yararlanabilirim?