Hacettepe Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

 • Günümüz bilgi toplumunun gereksinimleri doğrultusunda Üniversitemiz tarafından açık ve uzaktan eğitim yoluyla sunulan tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek ve uygulamaya dönüştürmek,
 • Açık ve uzaktan eğitim amaçlarına uygun bir altyapı ve ortam oluşturmak,
 • Açık ve uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için üniversite içi ve üniversite dışındaki kurumlarla işbirliği yapmak,
 • Açık ve uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmaların takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Uygulama ve araştırma çalışmalarını yürütmek ve yürütülecek çalışmalara destek vermek,
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve proje faaliyetleri yürütmek,
 • Uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak,
 • Bilgisayar destekli eğitimin amacına uygun bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturmak ve bu alanda yenilikçi ve öncü bir merkez olmaktır.

Vizyonumuz

 • Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından olan Hacettepe Üniversitesini bilgi ve tecrübesini uzaktan eğitim yoluyla daha geniş kitlelere ulaştırmak,
 • Kişiselleştirilmiş ve öğrenci merkezli bir öğrenme deneyimi oluşturmak,
 • Zaman ve mekan gibi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan eğitimde fırsat eşitliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldırıcı çözümler üretmek,
 • Teknoloji kullanımı ve uzaktan eğitim uygulamaları ile sayısal vatandaş yetiştirme sürecine destek sunmak,
 • Yaşam boyu öğrenmeye destek oluşturacak uygulamaları yürütmek
 • Ulusal ve uluslararası açık ve uzaktan eğitim alanında öncü ve ilerici politikalara katkı vermektir.