Uzaktan Eğitim Programları

HUZEM bünyesinde, diploma, sertifika ve uzaktan eğitim programları ve bunların yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışmalar yürütülmektedir.

Tezsiz Lisansüstü Programları (Yüksek Lisans)


Tezsiz Lisansüstü Programları (Yüksek Lisans) İlgili Ensitütü
Sınıf Öğretmenliği Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Ekonomisi ve Farmakoekonomi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Yönetimi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Diploma Programı Dersleri

TKD103 - Türk Dili I

TKD104 - Türk Dili 2

ING127-Genel İngilizce I

ING128-Genel İngilizce II

MUH103-İş Sağlığı ve Güvenliği I (TR/ENG)

MUH104-İş Sağlığı ve Güvenliği II (TR(ENG)

TEB 00 TIP 01 IHU 000 TR 1 İyi Hekimlik Uygulamaları - 1

TEB 00 TIP 02 IHU 000 TR 1 İyi Hekimlik Uygulamaları - 2

TEB 00 TIP 03 IHU 000 TR 1 İyi Hekimlik Uygulamaları - 3

TEB 00 DİŞ 02 TEO 000 TR İletişim Becerileri Eğitimi (TEB204)

TEB 00 DİŞ 03 TEO 000 TR Klinik Beceri Eğitimi (TEB304)

TEB652 Tıp Eğitiminde Program Geliştirme

TEB701 Tıp Eğitiminde Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri

TEB707 Tıp Eğitiminde Simulasyon Uygulamaları

Diğer Dersler

TEB652 Tıp Eğitiminde Program Geliştirme

TEB701 Tıp Eğitiminde Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri

TEB707 Tıp Eğitiminde Simulasyon Uygulamaları

Sertifika Programları

Geriatrik Bilimler Okulu(GEBAM)

Eğiticilerin Eğitimi

Hizmetiçi Eğitim

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Eğitimi

"Uzaktan Eğitim Pedagojisi ve Teknolojileri" e-eğitmen seminerleri

Açık Dersler

© H.Ü. UZEM 2016 - Tüm Hakları Saklıdır.